პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებმა, საზღვარგარეთის კოლეგა მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოებთან ერთად, მონაწილეობა მიიღეს ონლაინ სამუშაო შეხვედრებში

2023-05-29 13:57:51
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს ხორვატიის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოს მიერ ორგანიზებულ ონლაინ სამუშაო შეხვედრებში თემებზე: „ინსპექტირების ჩატარება მონაცემთა დაცვის სტანდარტული მოდელის გამოყენებით“ (“Conducting Investigations Using the Standard Data Protection Model”) და „მონაცემთა დაცვის ზეგავლენის შეფასება“ (“Data Protection Impact Assessment”).
სამუშაო შეხვედრებს ხორვატიის, გერმანიისა და ჩრდილოეთ მაკედონიის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოების წარმომადგენლებთან ერთად, საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის მხრიდან ესწრებოდნენ: სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე — ჯონი ჩონიაძე; საჯარო სექტორზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი იურისტი — თენგიზ მამულია; იურიდიული დეპარტამენტის იურისტი — საბა ელიზბარაშვილი; საერთაშორისო ურთიერთობების, ანალიტიკისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლებრივ საკითხთა სპეციალისტი — სანდრო ბაბილოძე და ამავე დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთიერთობათა ექსპერტი — ნინო ხუბულია.
ონლაინ სამუშაო შეხვედრებს წარუძღვა ბერლინის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოს წარმომადგენელი — კრისტიან რიკარდო ქიუნე, რომელმაც დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე აუდიტორიას პრეზენტაცები წარუდგინა. 22 მაისს, სამუშაო შეხვედრა დაეთმო მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმების კონცეფციას და მიზანს, მისი მიმდინარეობის დაგეგმვას, მტკიცებულებების მოპოვებას და მათ ტექნიკურ-სამართლებრივ შეფასებას. ხოლო 25 მაისს სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში განხილულ იქნა პერსონალური მონაცემების დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი რისკების იდენტიფიცირების საკითხი და მათი დროული მინიმიზაცია, ასევე, მონაცემთა დაცვაზე ზეგავლენის შეფასება „მონაცემთა დაცვის სტანდარტული მოდელის“ (https://www.datenschutzzentrum.de/.../sdm/SDM-Methode_V3.pdf) გამოყენებით. აღნიშნული მოდელი წარმოადგენს მონაცემთა დაცვის ერთგვაროვანი შესწავლის მეთოდოლოგიურ ჩარჩოს.
სამუშაო შეხვედრების მეორე ნაწილი დაეთმო მონაწილე ქვეყნების საზედამხედველო ორგანოებს შორის გამოცდილების გაზიარებას, რომელიც დისკუსიისა და კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა.