კონტაქტი

კონტაქტი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური

თუ ფლობთ ინფორმაციას შესაძლო კანონდარღვევის შესახებ, ან მიგაჩნიათ, რომ თქვენს მონაცემებს უკანონოდ ამუშავებენ, დაგვიკავშირდით და იმოქმედეთ თქვენი და სხვისი უფლებების დასაცავად.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი - ლიკა კობალაძე.

ტელ: (995 32) 242 1000*152

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის N°7, 0105

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ტელ: (995 32) 242 1000 *107

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის N°7, 0105