კონტაქტი

კონტაქტი

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

თუ ფლობთ ინფორმაციას შესაძლო კანონდარღვევის შესახებ, ან მიგაჩნიათ, რომ თქვენს მონაცემებს უკანონოდ ამუშავებენ, დაგვიკავშირდით და იმოქმედეთ თქვენი და სხვისი უფლებების დასაცავად.

საგამოძიებო მიმართულება

ტელ: ცხელი ხაზი - 199

საქართველო თბილისი, მ. ასათიანის N°9

საგამოძიებო მიმართულება- ქუთაისი

ტელ: ცხელი ხაზი - 199

საქართველო, ქუთაისი, ირ. აბაშიძის გამზირი N° 22

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი: ლანა ხუნაშვილი

ტელ: (995 32) 242 1000

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის N°7, 0105

იურიდიული დეპარტამენტი

ტელ: (995 32) 242 1000 *1

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის N°7, 0105

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

ტელ: (995 32) 242 1000 *107

საქართველო, თბილისი, ნ.ვაჩნაძის N°7, 0105