ხელოვნური ინტელექტი და ადამიანის უფლებები - თამარ ქალდანი ჰელსინკიში კონფერენციას ესწრება

2019-02-28 14:10:58
 ,,გარდატეხის მომენტის მართვა - ხელოვნური ინტელექტის ზეგავლენა ადამიანის უფლებებზე, დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობაზე’’ - ფინეთის დედაქალაქში მაღალი დონის კონფერენცია მიმდინარეობს. საქართველოს კონფერენციაზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი წარმოადგენს. ევროპის კავშირის ფუნდამენტურ უფლებათა სააგენტოს დირექტორთან, ეთიკური ჟურნალისტიკის კავშირის პრეზიდენტთან, ციფრული თავისუფლების ფონდის დირექტორთან და ინტერნეტ-ინდუსტრიის ასოციაციის მმართველი საბჭოს ხელმძღვანელთან ერთად ინსპექტორი მონაწილეობს დისკუსიაში, რომელიც ადამიანის უფლებებზე ხელოვნური ინტელექტის მქონე ტექნიკის ზეგავლენას ეთმობა.

ინსპექტორის გამოსვლის მთავარი თემებია ხელოვნური ინტელექტის გავლენა პირადი ცხოვრებისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით არსებულ სამართლებრივ ჩარჩოზე, მიკერძოებული გადაწყვეტილებებისა და დისკრიმინაციის რისკები, ახალი რეგულაციებისა და გაიდლაინების მნიშვნელობა, ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული მიდგომების უზრუნველყოფის აუცილებლობა მონაცემთა დამუშავების ყველა ეტაპზე, მათ შორის შექმნის პროცესში.

კონფერენციის ორგანიზატორები არიან ევროპის საბჭო და ფინეთის წარმომადგენლობა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში.