პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა საინფორმაციო ბიულეტენი გამოსცა

2014-06-06 11:54:36

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა ინგლისურენოვანი საინფორმაციო ბიულეტენი გამოსცა, რომელშიც თავმოვყრილია აპარატის შექმნის დღიდან დღემდე, 9 თვის განმავლობაში, განხორციელებული საქმიანობა, სტატისტიკა და ფაქტობრივი ინფორმაცია.