პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის განცხადება

2015-05-11 11:12:10

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ეხმაურება დღეს, დისკრედიტაციის მიზნით ინტერნეტსივრცეში პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოჩანაწერის გავრცელების ფაქტს.
ინსპექტორი იმედოვნებს, რომ საგამოძიებო ორგანოები ოპერატიულად გამოიძიებენ არა მხოლოდ ჩანაწერის ინტერნეტსივრცეში გავრცელების, არამედ ჩანაწერის წარმომავლობისა და ავთენტურობის საკითხს.
მიუხედავად იმისა, რომ დროის მოკლე მონაკვეთში მოხდა მასალაზე წვდომის შეზღუდვა, ინსპექტორი მოუწოდებს ყველას, ვისთვისაც მასალა ხელმისაწვდომი გახდა, თავი შეიკავონ ვიდეომასალის შემდგომი გავრცელებისგან, რათა პირადი ცხოვრების ხელყოფის გამო უფრო მეტი ზიანი არ მიადგეს ჩანაწერში ასახული პირების და მათი ოჯახის წევრების ინტერესებს.