პერსონალური მონაცემების ვიდეოგზამკვლევი - როგორ დავიცვათ ჩვენი უფლებები

2019-01-18 15:49:10

 

  • თუ ჩვენს გზამკვლევებს თვალს ადევნებთ, უკვე იცით, რომ პერსონალურ მონაცემები მუშავდება ყველგან, თქვენს გარშემო - კერძო თუ საჯარო ორგანიზაციებში, სახლში თუ გარეთ, ინტერნეტსა თუ რეალურ სივრცეში - მაგრამ, მაინც გაქვთ კითხვები?
  • რას გულისხმობს მონაცემთა დამუშავება?
  • რა შემთხვევაში ირღვევა კანონი?
  • როგორ უნდა დაიცვათ თქვენი უფლებები ან სხვა?
  • დღეს სწორედ იმ ბერკეტებს გაგაცნობთ, რომლებიც თქვენი უფლებების დასაცავად კანონით გაქვთ გარანტირებული.
  • #ჩვენიმონაცემებისდაცვა #ჩვენსინტერესშია
  • ვიდეოგზამკვლევი მომზადებულია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით