პერსონალური მონაცემების ვიდეოგზამკვლევი - პერსონალური მონაცემების დაცვა ინტერნეტში

2019-01-18 15:46:12
  • ვირტუალური სივრცე, რომელიც პირადი სივრცის დაცვაში დაგეხმარებათ - ჩვენი ვიდეოგზამკვლევის თემაა პერსონალური მონაცემების დაცვა ინტერნეტში.
  • ვიდეოგზამკვლევი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის