პერსონალური მონაცემების ვიდეოგზამკვლევი

2019-01-17 16:28:16

 

  • ვირტუალური სივრცე, რომელიც პირადი სივრცის დაცვაში დაგეხმარებათ - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი პერსონალური მონაცემების გზამკვლევის სერიას გთავაზობთ.
  • ვიდეოგზამკვლევი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით
  • #ჩვენიმონაცემებისდაცვა #ჩვენსინტერესშია